Trung tâm Đào tạo Từ xa giới thiệu địa chỉ Thư viện để học viên trao đổi tài liệu học tập
Quý học viên có thể truy cập vào đường links sau để tham khảo thêm các tài liệu học tập!
http://lib.hutech.edu.vn/SitePages/home.aspx
https://www.facebook.com/libhutech/
 
14583501