THÔNG BÁO MỚI
Thông báo về việc tổ chức ôn luyện thi CEFR B1 và NLNN tiếng Pháp Bậc 3 đợt 1 năm học 2022-2023 theo hình thức online Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên hệ từ xa hoàn thành các chứng chỉ Ngoại ngữ đầu ra theo quy định. Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo HUTECH phối hợp với Trung...
Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố danh sách Học viên khóa 2019 và danh sách xin xóa điểm I, chuyển ca thi, học vượt theo phòng thi kỳ thi HK1 năm học 2022-2023 ngày 17,18/12/2022 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố danh sách Học viên khóa 2019 và danh sách học viên xin xóa điểm I, chuyển ca thi, học vượt theo phòng thi HK1 năm học 2022-2023 vào 2 ngày 17,18/12/2022. Để chuẩn bị...
Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố danh sách Học viên khóa 2021 theo phòng thi kỳ thi HK1 năm học 2022-2023 ngày 17,18/12/2022 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố danh sách Học viên khóa 2021 theo phòng thi HK1 năm học 2022-2023 vào 2 ngày 17,18/12/2022. Để chuẩn bị cho đợt thi diễn ra vào ngày 17,18/12/2022 sắp tới, Viện Hợp...
Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố danh sách Học viên khóa 2022 theo phòng thi kỳ thi HK1 năm học 2022-2023 ngày 17,18/12/2022 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố danh sách Học viên khóa 2022 theo phòng thi HK1 năm học 2022-2023 vào 2 ngày 17,18/12/2022. Để chuẩn bị cho đợt thi diễn ra vào ngày 17,18/12/2022 sắp tới, Viện Hợp...
Công bố lịch thi chính thức HK1 năm học 2022-2023 hệ Đại học Từ xa Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo gửi đến Học viên các khóa 19,20,21,22 lịch thi HK1 năm học 2022-2023: Thời gian thi: Ngày 10,11,17,18/12/2022 Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh...
Thông báo về việc đăng ký hoãn thi có phép (nhận điểm I) và thi lại (xóa điểm I) học kỳ I năm học 2022-2023 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo đến Học viên các khóa chương trình Đại học từ xa đăng ký hoãn thi có phép (nhận điểm I) và đăng ký thi lại (xóa điểm I) kỳ thi HKI năm học 2022-2023. Thời gian đăng ký:...
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo chương trình đào tạo từ xa trình độ Đại học Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDDT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học, Trường...
HUTECH nhận hồ sơ tuyển sinh hệ Đào tạo từ xa năm 2022 với 11 ngành đào tạo HOT nhất hiện nay Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo về việc tuyển sinh Đại học theo hình thức Đào tạo từ xa  - năm 2022 với 11 ngành đào tạo. Thời gian nhận hồ sơ...
Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Marketing CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2023: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×