ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
Học viên Trung tâm Đào tạo Từ xa sẽ học tại Trụ sở chính của Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh với địa chỉ: 
                          475A Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

 
14598498