Sinh viên khóa 2013 - 2014 nộp trực tuyến chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học để xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo - Khảo thí trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) thông báo việc nộp trực tuyến (online) các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với Sinh viên Đại học chính quy Khóa 2013, Cao đẳng chính quy Khóa 2014.
 

Sinh viên ĐH - CĐ khóa 2013 - 2015 nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học online 

Thông tin hướng dẫn chi tiết như sau:
 
1. Hình thức nộp chứng chỉ:
Sinh viên nộp online các chứng chỉ tại Website Phòng Đào tạo - Khảo thí: http://daotao.hutech.edu.vn / mục Thông tin tốt nghiệp.
 
2. Thời gian nộp online chứng chỉ:
Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 24/05/2017.
***Sinh viên nộp sau khoảng thời gian nêu trên sẽ phải nộp chứng chỉ online kèm đơn đề nghị xét tốt nghiệp online tại Website Phòng Đào tạo - Khảo thí và được xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo của trường.

3.Quy định về chứng chỉ:
  • Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh (riêng sinh viên ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ B ngoại ngữ 2).
  • Yêu cầu chứng chỉ tin học: Trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin, sinh viên nộp một trong hai loại sau:
=> Loại 1: Sinh viên nộp 01 chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B Quốc gia.
=> Loại 2: Sinh viên nộp 2 chứng chỉ tin học ứng dụng.
  • Đơn vị cấp chứng chỉ: Các chứng chỉ phải do trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) tổ chức sát hạch và cấp.
  • Riêng các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, UCLES,…), sinh viên nộp bản photo có công chứng trực tiếp tại phòng Đào tạo - Khảo thí để Hiệu trưởng xem xét phê duyệt từng trường hợp cụ thể.
  • Thời hạn chứng chỉ: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng trình độ B có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp, tính đến thời điểm xét tốt nghiệp. Các chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc tế có giá trị theo  thời hạn được ghi trên chứng chỉ.
LƯU Ý
Sinh viên Đại học chính quy Khóa 2013 và sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 2014 nếu mới có “Giấy chứng nhận tạm thời ” thì nộp “Giấy chứng nhận tạm thời” trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Khảo thí trong thời hạn nêu trên.
  • Sinh viên các khóa cũ chưa nộp chứng chỉ có thể nộp bổ sung trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Khảo thí.
  • Chứng chỉ phải còn thời hạn giá trị theo quy định.
Để tiến độ xét tốt nghiệp ra trường được kịp thời, các bạn sinh viên Đại học chính quy Khóa 2013 và sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 2014 vui lòng nộp chứng chỉ đúng hạn.

Tin: Yến Lê
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14562365


Banner Tư vấn trực tuyến