Bắt đầu đăng ký Học phần Học kỳ II năm học 2017-2018 từ ngày 4/12/2017
Kể từ ngày 4/12/2017, sinh viên ĐH, CĐ chính quy các khóa 2014, 2015, 2016, 2017 và sinh viên ĐH Liên thông, Văn bằng 2 (VB2), Vừa học vừa làm (VHVL) của trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) sẽ bắt đầu đăng ký Học phần Học kỳ II năm học 2017-2018.


Sinh viên HUTECH sẽ bắt đầu đăng ký Học phần Học kỳ II năm học 2017-2018 từ ngày 04/12 sắp tới
 
=> Hình thức đăng ký Học phần như sau:
- Sinh viên đăng ký qua mạng tại địa chỉ: http://daotao.hutech.edu.vn
- Tên tài khoản: Mã số sinh viên
- Mật khẩu mặc định (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy (trường hợp chỉ có năm sinh thì nhập hai số cuối của năm sinh)
 
=> Thời hạn đăng ký Học phần:
Thời gian đăng ký Học phần của sinh viên ĐH, CĐ chính quy và sinh viên ĐH lớp Liên thông, VB2, VHVL sẽ chia thành 8 đợt, tương ứng với mỗi đợt đăng ký sẽ dành cho từng khoa/ Viện và khóa, cụ thể như sau:

 
Mốc thời gian Khóa/Hệ đào tạo Khoa/Viện
Đợt 1
(Từ 04/12 - 07/12)
ĐH, CĐ chính quy
khóa 2015
   - Khoa Quản trị kinh doanh
   - Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
   - Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng
   - Khoa Luật
Đợt 2 
(Từ 06/12 - 09/12)
ĐH, CĐ chính quy
khóa 2015
   - Khoa Công nghệ thông tin
   - Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
   - Khoa Xây dựng
   - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
   - Khoa Tiếng Anh
   - Khoa Nhật Bản học
   - Khoa Truyền thông & Thiết kế
   - Viện Khoa học ứng dụng HUTECH
   - Viện Kỹ thuật HUTECH
Đợt 3 
(Từ 08/12 - 12/12)
ĐH, CĐ chính quy
khóa 2016
   - Khoa Quản trị kinh doanh
   - Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
   - Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng
   - Khoa Luật
Đợt 4 
(Từ 11/12 - 14/12)
ĐH, CĐ chính quy
khóa 2016
   - Khoa Công nghệ thông tin
   - Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
   - Khoa Xây dựng
   - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
   - Khoa Tiếng Anh
   - Khoa Nhật Bản học
   - Khoa Truyền thông & Thiết kế
   - Viện Khoa học ứng dụng HUTECH
   - Viện Kỹ thuật HUTECH
Đợt 5 
(Từ 13/12 - 16/12)
ĐH, CĐ chính quy
khóa 2017
   - Khoa Quản trị kinh doanh
   - Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
   - Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng
   - Khoa Luật
Đợt 6 
(Từ 15/12 - 19/12)
ĐH, CĐ chính quy khóa 2017    - Khoa Công nghệ thông tin
   - Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
   - Khoa Xây dựng
   - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
   - Khoa Tiếng Anh
   - Khoa Nhật Bản học
   - Khoa Truyền thông & Thiết kế
   - Khoa Hệ thống thông tin quản lý
   - Viện Khoa học ứng dụng HUTECH
   - Viện Kỹ thuật HUTECH
Đợt 7
(Từ 18/12 - 21/12)
ĐH, CĐ chính quy khóa 2014
trở về trước
   Tất cả các khoa
Đợt 8
(Từ 20/12 - 23/12)
ĐH, CĐ chính quy khóa 2015, 2016, 2017    - Khoa Dược
   - Viện Công nghệ Việt - Nhật
ĐH Liên thông,
ĐH VB2, VHVL
   Tất cả các khoa
 
 
Ngày 26/12/2017, Phòng Đào tạo - Khảo thí sẽ thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo - Khảo thí/ Mục Đăng ký học phần. Sinh viên đăng ký điều chỉnh học phần tự chọn và học phần bổ sung từ ngày 28/12/2017 - 02/01/2018, hình thức đăng ký qua mạng.

=> Hủy đăng ký học phần: Thời hạn hủy đăng ký học phần từ 04/01/2018 - 13/01/2018.
*** Lưu ý: Để hủy đăng ký học phần, sinh viên sẽ gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần.
Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký

=>Rút đăng ký học phần: Thời gian rút đăng ký học phần từ ngày 26/02/2018 - 16/03/2018.
*** Lưu ý: Để rút đăng ký học phần, sinh viên sẽ gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần.
Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.
 
Trong thời gian đăng ký học phần, nếu sinh viên gặp khó khăn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp tại 
Văn phòng hỗ trợ học vụ (Trụ sở chính - Sảnh B) để được hướng dẫn.
Thời gian liên hệ hướng dẫn đăng ký học phần như sau:
=> Buổi sáng: Từ 7g30 - 11g30 (thứ Hai đến thứ Bảy)
=> Buổi chiều: Từ 13g30 - 16g30 (thứ Hai đến thứ Sáu)
=> Buổi tối: Từ 17g00 - 19g30 (thứ Hai đến thứ Sáu)

 

NHỮNG LỖI MẮC PHẢI KHI ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN1/ Không lưu đăng ký ngay sau khi kết thúc đăng ký Học phần hoặc hủy đăng ký
Nếu không lưu đăng ký ngay sẽ dẫn đến việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần không thành công.

2/ Không cập nhật danh sách các Học phần tự chọn bị hủy
Phòng Đào tạo - Khảo thí sẽ công bố danh sách các học phần tự chọn bị hủy vào ngày 26/12, các bạn nên cập nhật thông tin thường xuyên để không bị lỡ thời gian đăng ký học phần. Thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung sẽ từ ngày 28/12/2017 đến ngày 02/01/2018.

 

3/ Chọn không đúng Học phần cần đăng ký.
Có một số học phần cùng tên nhưng không cùng số tín chỉ, có thể vì khác chương trình hoặc hệ đào tạo,.. dẫn đến đăng ký không đúng học phần trong chương trình đào tạo.
=> Xem và chọn học phần đăng ký theo đúng mã học phần trong chương trình đào tạo.

 

4/ Chọn quá nhiều Học phần khi đăng ký
Sinh viên có thể đăng ký học thêm nhiều học phần trong học kỳ, tuy nhiên cần tham khảo thêm ý kiến giảng viên để chọn lựa đăng ký học phần phù hợp. Tránh trình trạng đăng ký nhiều học phần nhưng không sắp xếp được thời gian để theo học, vừa lãng phí tiền bạc, vừa không đạt hiệu quả học tập.
 

Lưu ý: Sau khi đăng ký Học phần thành công, học phí sẽ hiển thị 0 đồng cho đến khi kết thúc đợt đăng ký Học phần, học phí sẽ được cập nhật.
 

Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14567929