Báo cáo NCKH của Giảng viên Nhật Bản học có nhiều ứng dụng thiết thực cho giảng dạy

Sáng 18/01, tại Trụ sở chính trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), giảng viên khoa Nhật Bản học đã có buổi báo cáo các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Khoa về Ngôn ngữ giữa Tiếng Nhật và Tiếng Việt trong giảng dạy

Có tổng cộng 06 đề tài nghiên cứu khoa học được báo cáo trước Hội đồng, gồm: Cấu trúc vai nghĩa trong câu bị động tiếng Nhật (cô Đoàn Thị Minh Nguyện); Ý niệm về những từ chỉ màu sắc trong tiếng Nhật (ThS. Trần Nữ Hạnh Nhân); Phân biệt từ đồng nghĩa trong tiếng Nhật thông qua ngữ nghĩa và ngữ cảnh giao tiếp (thầy Cao Đỗ Quyền); Văn hóa màu sắc trong kotowaza (tục ngữ) Nhật Bản (ThS. Nguyễn Đoàn Hương Thủy); Tìm hiểu một số nguyên tắc biến âm trong tiếng Nhật (cô Trần Thị Kiều Oanh); So sánh, đối chiếu thành ngữ về vật nuôi trong nhà của Việt Nam và Nhật Bản (cô Nguyễn Vân Anh).
 
Các đề tài Nghiên cứu khoa học hướng đến việc thể hiện các đặc điểm, cấu trúc đặc trưng của ngôn ngữ Nhật

 

Hướng đến những điểm khác biệt, cấu trúc đặc trưng cũng như đặc điểm trong âm vị, từ ngữ, ngữ pháp giữa tiếng Việt và tiếng Nhật, các đề tài nghiên cứu khoa học của các giảng viên Nhật Bản học đều đưa ra các lập luận chặt chẽ, cụ thể và mang đến những góc nhìn sáng tỏ hơn về ngôn ngữ Nhật. Qua đó, các hướng ứng dụng mới trong biên – phiên dịch cũng như những phương pháp giảng dạy tiếng Nhật đã được các giảng viên đưa ra, nhằm mang đến hiệu quả tốt hơn trong giảng dạy Tiếng Nhật.
 


Các đề tài sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động giảng dạy tiếng Nhật tại HUTECH 

 

Với những nhận xét, góp ý từ các giảng viên Nhật Bản học có mặt tại buổi báo cáo, các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Khoa sẽ tiếp tục được hoàn thiện hơn, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật tại HUTECH.


Tin: Phương Trinh
Ảnh: Minh Tuấn
Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
14574265