The International Conference on Science, Technology and Society Studies (STS 2020)
Dear Colleagues,
We would like to invite you to submit your research article in the International Conference on Science, Technology and Society Studies (STS 2020) which will be organized by Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH) in Ho Chi Minh City, Vietnam on April 10th, 2020.

>> Field of studies
 • Information Technology
 • Electrical, Electronic, and Mechanical Engineering
 • Civil, Architecture, and Environmental Engineering
 • Advanced Materials
 • Agricultural, Environmental, and Food Science
 • Health Science
 • Social sciences and humanities
 • Banking, Trading, and Finance
 • Economics, Business, and Law
 • Accounting
 • Tourism and Hospitality management
 • Study of Languages
>> Publication
Submission should not substantially duplicate work that any of the authors have published elsewhere or submitted in parallel to any other conference or workshop that has proceedings.
Accepted papers will be published in the conference proceeding with ISBN. The manuscript of the papers must be written in English and should be limited to a maximum length of 6 pages (paper format: see in the instruction for authors). The papers should be submitted to hnkhcn@hutech.edu.vn.
Selected papers will be considered for publishing in the Journal of Technology and Innovation.

>> Important dates
 • Papers submission: January 2nd, 2020
 • Acceptance notification: January 21st, 2020
 • Final revision: February 7th, 2020
 • STS 2020 Conference: April 10th, 2020
Venue: Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH)
Address: 475A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Program Committee Co-Chairs
Assoc. Prof. Bui Xuan Lam - Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH)
Dr. Olmedo Eric - University Kebangsaan Malaysia, National University of Malaysia, Malaysia
Assoc. Prof. Nicholas Howard - Erasmus University of Rotterdam, the Netherlands
Assoc. Prof. Nguyen Xuan Hung - Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH)
 

Secretariat: +028 5449 9979, hnkhcn@hutech.edu.vn
 
Registration link: https://forms.gle/Y64ndEmV22z1UKCM6  

Call for papers (Attachment)
Instruction for authors (Attachment)
Submit paper: hnkhcn@hutech.edu.vn

 
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XÃ HỘI HỌC 2020
Vào tháng 04/2020 tới đây, Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về Khoa học, Công nghệ và Xã hội học. Hội nghị là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi của các tác giả, nhà khoa học ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Điện; Điện tử và Cơ khí; Vật liệu tiên tiến; Nông nghiệp, môi trường và thực phẩm; Khoa học sức khoẻ; Khoa học xã hội và nhân văn; Ngân hàng, Thương mại và Tài chính; Kinh tế, Kinh doanh và Luật; Kế toán; Du lịch và Quản lý khách sạn; Ngôn ngữ học.

Theo đó, Hội nghị được tổ chức hoàn toàn bằng Tiếng Anh, các tác giả, nhà nghiên cứu sẽ gửi các công trình nghiên cứu của mình về Trường Đại học Công nghệ TP.HCM theo email: hnkhcn@hutech.edu.vn. Những công trình nghiên cứu tham gia sẽ được lựa chọn để đăng trong Kỷ yếu khoa học và đổi mới.

>> Thời gian nộp bài nghiên cứu: 02/01/2020
>> Thông báo công trình được công nhận: 21/01/2020
>> Chỉnh sửa lần cuối: 07/02/0202
>> Thòi gian diễn ra Hội nghị STS2020: 10/04/2020
>> Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH), 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Tp.HCM.

 
14578825