Gia hạn Đánh giá rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 đến hết ngày 30/7
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên chưa hoàn thành Đánh giá rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ gia hạn thời gian thực hiện đánh giá đến hết ngày 30/7/2021.
 
Các bạn sinh viên các Khoa/Viện chưa hoàn thành việc đánh giá rèn luyện cá nhân cần nhanh chóng hoàn thành trước mốc thời gian này để đảm bảo quyền lợi của bản thân. 

1/ Quy trình thực hiện Đánh giá rèn luyện cá nhân

 
  • Bước 1: Sinh viên truy cập cổng: sinhvien.hutech.edu.vn
  • Bước 2: Đăng nhập tài khoản cá nhân.
  • Bước 3: Tại góc trái của giao diện, chọn “Đánh giá rèn luyện/Điểm cá nhân”. Lưu ý chọn đúng “Đợt đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2020 - 2021” và tiến hành đánh giá rèn luyện của cá nhân trong thời gian quy định.
  • Bước 4: Sau khi thực hiện xong phần đánh giá cá nhân, sinh viên cần nhấp vào ô “Lưu kết quả” để hoàn thành phần đánh giá cá nhân. Trong thời gian từ ngày thực hiện đánh giá đến hết ngày 30/07/2021, nếu SV muốn thay đổi, bổ sung thêm kết quả thì thực hiện như trên và nhấp vào ô “Lưu kết quả”.
  • Bước 5: Sinh viên thường xuyên theo dõi kết quả cập nhật theo đánh giá của Lớp, Khoa/Viện, Trường trong phần ĐIỂM CÁ NHÂN. Nếu bạn không hài lòng về kết quả của cấp nào thì có thể khiếu nại để được giải quyết.

Trường hợp sinh viên không thực hiện đánh giá trong thời gian quy định sẽ nhận kết quả rèn luyện là 0 điểm, xếp loại Kém. Kết quả Đánh giá rèn luyện sẽ được thể hiện trong bảng điểm học tập khi tốt nghiệp ra trường, đồng thời là tiêu chí hàng đầu trong việc xét khen thưởng, xét lưu trú ký túc xá, học bổng và các ưu tiên khác tại Trường, vì vậy sinh viên cần hoàn thành đánh giá rèn luyện đúng thời gian quy định.
 
2/ Lưu ý khi thực hiện đánh giá rèn luyện
 
Trong quá trình đánh giá, sinh viên có nhu cầu khôi phục lại mật khẩu đăng nhập thực hiện TẠI ĐÂY. Trong đó, mật khẩu được khôi phục là MSSV + 02 số cuối năm sinh. Ví dụ: MSSV 1911200786, sinh năm 2001, mật khẩu khôi phục là 191120078601.
 
Vì thời gian đánh giá rèn luyện hiện tại chưa có kết quả học tập học kỳ nên sinh viên sẽ không chấm điểm tại mục điểm học tập. Sau khi có kết quả học tập học kỳ, Khoa/Viện sẽ cập nhật và cộng điểm tương ứng theo khung điểm.
 
 
Sinh viên cần hoàn thành đánh giá rèn luyện để đảm bảo quyền lợi của bản thân

 
Với những tiêu chí có yêu cầu minh chứng, sinh viên cần cập nhậ minh chứng bằng hình ảnh (hình ảnh tham gia hoạt động, bản scan giấy chứng nhận, giấy khen, giấy xác nhận, bằng khen các cấp...)
 
Thời gian bổ sung trên không ảnh hưởng đến thời gian ban cán sự lớp Đánh giá rèn luyện cho sinh viên trong lớp. Ban cán sự lớp sẽ bắt đầu thực hiện đánh giá rèn luyện cho các thành viên trong lớp từ ngày 19/07 - 07/8.
 
Kết quả Đánh giá rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2020-2021 sẽ được công bố sau ngày 15/9/2021 tại cổng sinhvien.hutech.edu.vn.


Thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ:
Phòng Công tác sinh viên

Email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 35120 785

Tin: Hoàng Thương
Phòng Truyền thông
14592236