Hội thảo khoa học về tác động của các FTA thế hệ mới đến kinh tế Việt Nam sẽ diễn ra ngày 20/8

Ngày 20/8 sắp tới, Khoa Luật Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến nền kinh tế Việt Nam”. Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện những tác động của hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đến nền kinh tế Việt Nam, từ đó kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả các hiệp định.
 
Hiện nay, Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều FTA thế hệ mới với nhiều đối tác quốc gia trên thế giới. Những thách thức và cơ hội do FTA mang lại cho nền kinh tế Việt Nam là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu, thảo luận và đưa ra những giải pháp hợp lý, phù hợp với mục tiêu phát triển trong thời kỳ hội nhập.
 
Hội thảo khoa học về tác động của các FTA thế hệ mới đến kinh tế Việt Nam sẽ diễn ra ngày 20/8 14
Các hội thảo khoa học do Khoa Luật tổ chức thu hút đông đảo nhà nghiên cứu, giảng viên,... từ các trường đại học đào tạo nhóm ngành Luật

Hội thảo sẽ là diễn đàn để các diễn giả, báo cáo viên cùng nhau thảo luận về các vấn đề liên quan đến những tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Thực trạng nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế giới mới - cơ hội và thách thức đặt ra; Hoàn thiện pháp luật về kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (Pháp luật thương mại hóa, Thương mại dịch vụ, Tài chính - ngân hàng,...); Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến các ngành kinh tế Việt Nam (nông lâm, thủy sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ,...); Tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong bối cảnh thực thi FTA thế hệ mới,... Đồng thời, đây sẽ là không gian chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành Luật trong thời điểm hiện tại.
 
Hội thảo khoa học về tác động của các FTA thế hệ mới đến kinh tế Việt Nam sẽ diễn ra ngày 20/8 26
Hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 07h00 ngày 20/8 tại Hội trường B-02.09

Hội thảo “Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến nền kinh tế Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 07h00 ngày 20/8 tại Hội trường B-02.09, Trụ sở 475A Điện Biên Phủ. Các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các nhà quản lý và các bạn sinh viên quan tâm đến chủ đề này có thể tham gia trình bày, trao đổi, thảo luận trong không gian học thuật cởi mở, sôi nổi của hội thảo.

Tin: Thanh Phương
Phòng Truyền thông
14603196