HUTECH vinh dự đạt Chứng nhận quốc tế QS 4 Sao ngay lần đầu tiên đánh giá

Theo kết quả vừa được Tổ chức đánh giá, xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới QS - Quacquarelli Symonds (Anh Quốc) công bố ngày 16/11/2022, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) đạt chuẩn đánh giá xếp hạng quốc tế QS 4 Sao - (QS 4 Stars).
 
QS là một trong những tổ chức đánh giá xếp hạng các trường đại học nổi tiếng trên toàn cầu, bên cạnh các bảng xếp hạng như Times Higher Education (THE) và Academic Ranking of World University (ARWU). Theo QS, việc đánh đánh giá chất lượng giáo dục của một trường đại học và gắn sao theo thang điểm từ 1 Sao đến 5 Sao+ (5 Star Plus) được xem là sự khẳng định uy tín của trường đại học đó trong hệ thống giáo dục, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển vượt bậc.

 
 HUTECH tự hào đạt chứng nhận quốc tế QS 4 sao ngay ở lần đầu tiên đánh giá
 HUTECH tự hào đạt chứng nhận quốc tế QS 4 sao ngay ở lần đầu tiên đánh giá
 
Được biết, thang điểm để gắn sao theo tiêu chuẩn của QS là: 1 sao (từ 100 - dưới 250 điểm); 2 sao (từ 250 - dưới 400 điểm); 3 Sao (từ đạt 400 - dưới 550 điểm); 4 Sao (từ 550 - dưới 700 điểm); 5 Sao (từ 700 - dưới 900 điểm) và 5 Sao + (từ 900 - 1000 điểm). Bộ tiêu chuẩn QS Stars với 08 tiêu chuẩn và hơn 50 tiêu chí đánh giá là một trong những thước đo nghiêm khắc, khách quan và chính xác về chất lượng giáo dục, chăm sóc người học của một trường đại học.
 
Với kết quả đạt tiêu chuẩn QS 4 Sao chung là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể Nhà trường

Với kết quả đạt tiêu chuẩn QS 4 Sao chung là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể Nhà trường 


Tại HUTECH, Tổ chức QS đã xem xét, đánh giá các tiêu chí như: Teaching/Chất lượng giảng dạy; Employability/Việc làm của sinh viên; Internationalization/Quốc tế hóa; Academic Development/Phát triển học thuật; Program Strength/Chương trình đào tạo thế mạnh; Facilities/Cơ sở vật chất; Social Responsibility/Trách nhiệm xã hội; Inclusiveness/Phát triển toàn diện. Trong đó, HUTECH đạt kết quả xếp hạng 5 Sao cho các tiêu chuẩn: Chất lượng giảng dạy, Việc làm của sinh viên, Cơ sở vật chất, Phát triển học thuật và Phát triển toàn diện. Kết quả này cũng đã phản ánh chân thật chất lượng giáo dục của HUTECH, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao và dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm tốt, cơ sở vật chất và môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế và đồng thời đa dạng các hoạt động hỗ trợ và hoạt động sinh viên giúp cho sinh viên HUTECH phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
 
Ngay lần đầu tiên đánh giá, HUTECH với kết quả đạt tiêu chuẩn QS 4 Sao chung là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể Nhà trường trong suốt thời gian gần 28 năm xây dựng và phát triển. Đó cũng là sự cam kết của Nhà trường với người học và xã hội về chất lượng đào tạo đạt chuẩn mực quốc tế.

Tin: Thiên Trang
TT. Truyền thông

14607328