Triển vọng tích cực từ kết quả đạt tiêu chuẩn QS 4 Sao của HUTECH

Ngay trong lần đầu tiên tham gia đánh giá, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) đã xuất sắc đạt Chứng nhận quốc tế QS 4 Sao. Kết quả này mở ra rất nhiều triển vọng tích cực và đưa Nhà trường từng bước tiệm cận với các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế khác.
 
Điều này khẳng định năng lực và tiềm lực của HUTECH, đồng thời thể hiện một sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ - giảng viên - nhân viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Chứng nhận QS 4 Sao khẳng định sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ - giảng viên - nhân viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Chứng nhận QS 4 Sao khẳng định sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ - giảng viên - nhân viên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.


Chứng nhận quốc tế QS 4 Sao này được cấp bởi Tổ chức Quacquarelli Simonds (QS), Anh Quốc - một trong các tổ chức đánh giá xếp hạng uy tín hàng đầu trên thế giới.
 
Tại HUTECH, tổ chức QS đã thực hiện đánh giá toàn diện và chuyên sâu tất cả các hoạt động của Nhà trường: Chất lượng giảng dạy, Việc làm sinh viên, Cơ sở vật chất, Quốc tế hóa, Chương trình thế mạnh, Phát triển học thuật, Trách nhiệm xã hội và Phát triển toàn diện.

Cơ sở vật chất lẫn chất lượng giảng dạy tại HUTECH đều đạt chuẩn 5 sao

 Cơ sở vật chất lẫn chất lượng giảng dạy tại HUTECH đều đạt chuẩn 5 sao


Kết quả 4 Sao được công nhận bởi tổ chức QS cũng giúp cho sinh viên, phụ huynh và những người quan tâm khác dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chương trình học, ngành học tại HUTECH. Bên cạnh đó, kết quả này còn mở ra triển vọng vô cùng tích cực cho Nhà trường trong hoạt động hợp tác doanh nghiệp, việc làm, học bổng, cập nhật chương trình đào tạo,… Đồng thời, đạt chứng nhận quốc tế cũng là “giấy thông hành” quan trọng giúp Nhà trường mở rộng bản đồ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và sinh viên. Song song đó, việc đánh giá QS Sao còn giúp cho trường có một bức tranh toàn diện về những điểm mạnh và những điểm cần cải tiến. Việc này cùng giúp cho trường cũng có thêm qui trình đảm bảo và cải tiến chất lượng liên tục.
 
Cũng theo QS, một trường đại học 4 Sao điển hình là trường có tính quốc tế cao, thể hiện sự xuất sắc trong cả giảng dạy và nghiên cứu, cung cấp một môi trường tuyệt vời cho giảng viên và sinh viên. Bên cạnh kết quả 4 Sao chung cho toàn trường, HUTECH cũng xuất sắc đạt 5 Sao cho các tiêu chuẩn: Chất lượng giảng dạy, Việc làm sinh viên, Cơ sở vật chất, Phát triển học thuật và Phát triển toàn diện.

HUTECH chú trọng phát triển học thuật và nâng cao chất lượng giảng dạy

HUTECH chú trọng phát triển học thuật và nâng cao chất lượng giảng dạy 


Điều này cho thấy chương trình đào tạo của HUTECH luôn được cập nhật theo hướng tiếp cận thực tế của doanh nghiệp, được sinh viên phản hồi tích cực về chất lượng giảng dạy và chất lượng phục vụ cho giảng dạy. Bên cạnh trang bị cho sinh viên kiến thức, Trường luôn chú trọng phát triển kỹ năng cho sinh viên: kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tư duy phản biện, khả năng học tập suốt đời,… Ngoài ra, trang bị cho sinh viên khả năng ngoại ngữ tốt cùng với cơ hội trải nghiệm quốc tế cũng luôn được Trường chú trọng.
 
Kết quả này là động lực tích cực để HUTECH tiếp tục theo đuổi các chuẩn đánh giá và kiểm định quốc tế. Để làm được điều này Nhà trường không ngừng cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra mong đợi của sinh viên, doanh nghiệp và các bên liên quan khác; đẩy mạnh hợp tác sâu và rộng hơn với doanh nghiệp; mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, cũng như tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

 

Tin: Lý Thiên Trang
TT. Truyền thông

14607381