Hội thảo khoa học cấp Thành phố về phương pháp giảng dạy Kế toán - Tài chính – Ngân hàng

Nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán phù hợp với giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp với Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH), Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT) sẽ đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố với chủ đề: “Bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán trong xu thế hội nhập” vào cuối tháng 3/2017.
 
Hội thảo khoa học cấp Thành phố về phương pháp giảng dạy Kế toán - Tài chính – Ngân hàng
Hội thảo về phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán sẽ diễn ra cuối tháng 3/2017 tại HUTECH
 
I/ Mục đích:
- Giúp các nhà khoa học nhìn nhận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội đối với sinh viên tốt nghiệp theo xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng;
- Giúp giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tích cực nghiên cứu tài liệu, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập;
- Tăng cường sự hợp tác giữa các trường Đại học, các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp, trung tâm đào tạo, hành nghề và các doanh nghiệp về công tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng.
 
II/ Thời gian tổ chức dự kiến:
- Cuối tháng 3/2017
 
III/ Địa điểm: Trụ sở chính Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
+ Phiên khai mạc toàn thể: Hội trường A08.20
+ Tiểu ban Kế toán – Kiểm toán: Hội trường B02.09
+ Tiểu ban Tài chính – Ngân hàng: Phòng B03.09
 
IV/ Thành phần tham dự:
- Tất cả giảng viên thuộc 06 trường Đại học đồng tổ chức Hội thảo và các giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy, hành nghề trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng,  Kế toán – Kiểm toán trên địa bàn TP.HCM.
- Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên thuộc 06 trường Đại học đồng tổ chức Hội thảo và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy, hành nghề trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán trên địa bàn TP.HCM.
 
V/ Nội dung:
- Xu hướng đào tạo, giảng dạy trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Ngân hàng trên thế giới và Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng;
- Xu hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Ngân hàng trên thế giới và Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng;
- Thực trạng nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy các học phần chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng hiện nay ở các cơ sở đào tạo tại Việt Nam;
- Thực trạng về chương trình đào tạo phục vụ giảng dạy các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán tại các cơ sở đào tạo;
- Cơ hội việc làm và nghiên cứu, học tập của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng từ các cơ sở đào tạo ở Việt Nam;
- Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Ngân hàng và vai trò của người Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng;
- Trách nhiệm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán hiện nay ở Việt Nam.

 
Hội thảo khoa học cấp Thành phố với chủ đề: “Bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán trong xu thế hội nhập” vào cuối tháng 3/2017.
Nội dung của hội thảo xoay quanh chủ đề về xu hướng và phương pháp giảng dạy trong xu thế hội nhập
 
VI/ Số lượng bài viết (dự kiến):
Tổng số bài viết đạt yêu cầu và được in kỷ yếu: 40 bài
+ Số bài viết của giảng viên, chuyên gia: 30 bài
+ Số lượng bài viết của nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên: 10 bài
 
VII/ Thể lệ, thời gian và địa điểm gửi bài:
- Mỗi báo cáo toàn văn không quá 7.000 từ, viết bằng tiếng Việt và có tóm tắt (Abstract) tiếng Anh (khoảng 300 từ), được chế bản trên khổ A4; font: Times New Roman; cỡ chữ: 13.
- Phần đầu trang báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 15; dưới tiêu đề phía phải ghi rõ họ tên tác giả, chức vụ, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan, điện thoại và e-mail.
- Thời hạn đăng ký tham gia và gửi tóm tắt bài viết: trước ngày 31/01/2017.
- Thời hạn gửi bài viết toàn văn: đến hết ngày 28/02/2017.
- Bài viết tham gia Hội thảo được xét duyệt đạt yêu cầu sẽ in Kỷ yếu Hội thảo khoa học có chỉ số ISBN; đồng thời sẽ gửi đến Tạp chí Phát triển & Hội nhập ISSN 1859-428 X chọn bài và đăng trên Tạp chí (nếu bài đạt yêu cầu theo Thể lệ của Tạp chí).
 
Bài viết tóm tắt và toàn văn (kèm bản tóm tắt tiếng Anh) gửi bằng file MS Word qua thư điện tử: esr2017@hutech.edu.vn
 
Thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ:
+ Văn phòng Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0909018052 (TS. Trần Văn Tùng – Trưởng Khoa)
 
+ Văn phòng Khoa Kế toán – Kiểm toán
Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH)
Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp
Điện thoại: 0911111822 (cô Nguyễn Thị Thu Hiền)


Kim Thoa
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14560490


Banner Tư vấn trực tuyến