HUTECH đăng cai Hội thảo cấp quốc gia về Quản trị, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán
Trong xu thế hội nhập, lĩnh vực quản trị, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán là một trong các lĩnh vực có sự giao lưu quốc tế lớn, yêu cầu nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực này phải đảm bảo được kiến thức, chuyên môn phù hợp với thời cuộc. Do đó, các trường đại học, các Viện nghiên cứu đòi hỏi phải nhanh chóng đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy trong lĩnh vực này cho các bậc đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp, đáp ứng được nhu cầu cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong nước cũng như ở nước ngoài.
 
hoi-thao-ke-toan-tai-chinh-ngan-hang
Hội thảo khoa học cấp quốc gia về lĩnh vực Quản trị, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán sẽ nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực này
 
Vì vậy, Hội thảo “Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực Quản trị, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán đáp ứng nhu cầu hội nhập” được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực Quản trị - Tài chính, Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán phù hợp với giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.
 
hoi-thao-khoa-hoc-ke-toan-kiem-toan
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đang làm việc trong lĩnh vực này đều có thể tham gia
 
Theo đó, Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học nhìn nhận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội đối với sinh viên tốt nghiệp theo xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có thể tiếp cận với các tài liệu, kiến thức mới, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn trong nghiên cứu, giảng dạy, học tâp trong khối kinh tế.
 

Cơ hội để các nhà khoa học nhìn nhận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm 
 
Được biết, các trường Đại học, Viện khoa học tham gia hội thảo là Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Viện khoa học quản lý nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm.

Dự kiến, hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 14/4/2018 tại Trụ sở chính của HUTECH, số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Các giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực Quản trị - Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán; các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu hành nghề trong lĩnh vực này đều có thể tham gia Hội thảo.

 
Các Quý Chuyên gia, Quý Nhà khoa học quan tâm đến Hội thảo có thể tham gia viết bài với các chủ đề liên quan trong lĩnh vực Quản trị, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán. Bài viết, bài nghiên cứu của Quý Chuyên gia, Quý Nhà khoa học sẽ được tham gia phản biện và công bố trong Kỷ yếu Hội thảo. BTC Hội thảo sẽ không thu lệ phí viết bài đối với tất cả tác giả. Rất mong Quý Chuyên gia, Quý Nhà khoa học quan tâm và nhiệt tình tham gia viết bài cho Hội thảo.
  • Hạn chót nộp Tên đề tài và tóm tắt: 30/11/2017.
  • Hạn chót gửi bài toàn văn: 30/1/2018.
  • Địa chỉ nhận bài: esr2018@hutech.edu.vn
Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin liên hệ với:  Văn phòng Khoa KT-TC-NH – ĐH Công Nghệ Tp.HCM tại địa chỉ 475A, Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM; điện thoại liên hệ: 0909.018.052 (TS. Trần Văn Tùng) hoặc 0936.128.833 (TS. Lê Đức Thắng). Hoặc Viện Khoa học quản lý nguồn nhân lực tại địa chỉ V7 Ba Vì, phường 15, Quận 10, TP.HCM, điện thoại liên hệ: 0913779279 (ThS. Nguyễn Văn Sĩ – Phó Viện trưởng Viện khoa học quản lý nguồn nhân lực. Hoặc thông tin liên quan đến Hội thảo, xin Quý vị xem trên website của trường Đại học Công nghệ TP.HCM theo địa chỉ: www.hutech.edu.vn
 


Phòng Tư vấn - Tuyến sinh - Truyền thông
14567234