HUTECH đăng cai Hội thảo cấp quốc gia về Quản trị, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán

Trong xu thế hội nhập, lĩnh vực quản trị, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán là một trong các lĩnh vực có sự giao lưu quốc tế lớn, yêu cầu nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực này phải đảm bảo được kiến thức, chuyên môn phù hợp với thời cuộc. Do đó, các trường đại học, các Viện nghiên cứu đòi hỏi phải nhanh chóng đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy trong lĩnh vực này cho các bậc đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp, đáp ứng được nhu cầu cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong nước cũng như ở nước ngoài.
 
hoi-thao-khoa-hoc-ve-ke-toan
Hội thảo khoa học cấp quốc gia về lĩnh vực Quản trị, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán sẽ nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực này
 
Vì vậy, Hội thảo “Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực Quản trị, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán đáp ứng nhu cầu hội nhập” được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực Quản trị - Tài chính, Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán phù hợp với giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.
 
hoi-thao-khoa-hoc-ke-toan-kiem-toan
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đang làm việc trong lĩnh vực này đều có thể tham gia
 
Theo đó, Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học nhìn nhận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội đối với sinh viên tốt nghiệp theo xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có thể tiếp cận với các tài liệu, kiến thức mới, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn trong nghiên cứu, giảng dạy, học tâp trong khối kinh tế.
 

Cơ hội để các nhà khoa học nhìn nhận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm 
 
Được biết, các trường Đại học, Viện khoa học tham gia hội thảo là Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Viện khoa học quản lý nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm.

Dự kiến, hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 14/4/2018 tại Trụ sở chính của HUTECH, số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Các giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực Quản trị - Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán; các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu hành nghề trong lĩnh vực này đều có thể tham gia Hội thảo.

Phòng Tư vấn - Tuyến sinh - Truyền thông
14567234


Banner Tư vấn trực tuyến