HUTECH tham gia Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Tham gia liên kết nguồn lực thông tin
Sáng nay 11/05/2018, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đã cùng trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và 11 đơn vị giáo dục - đào tạo khác trên địa bàn TP.HCM ký kết hợp tác “Liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ”.

Đây là một phần trong Đề án “Liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh” do UBND TP.HCM phê duyệt; Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM (KHCN) là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng các trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện… trên toàn địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện. Đề án 
nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nguồn lực thông tin khoa học công nghệ trên địa bàn Thành phố, hình thành mối liên kết về nguồn lực thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị tham gia ký kết.
 
Lễ ký kết hợp tác tại Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM

Tham gia Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác sáng nay tại Trụ sở Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM có GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KHCN, bà Bùi Thanh Hằng - Giám đốc Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ cùng với đại diện của 12 trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện tại TP.HCM. TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt - Phó Hiệu trưởng Đại học HUTECH đại diện cho HUTECH ký kết thỏa thuận.
 

GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM
 

TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt - Phó Hiệu trưởng Đại học HUTECH ký kết thỏa thuận

Các đơn vị giáo dục đào tạo khác cùng tham gia thỏa thuận là Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, trường Đại học Sài Gòn, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, trường Đại học Y dược TP.HCM, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, trường Đại học Kinh tế Luật và trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM, Giám đốc Thư viên Khoa học Tổng hợp TP.HCM.
 Đại diện các đơn vị trao đổi về đề án Liên kết nguồn lực thông tin

Từ buổi lễ ký kết này, mong rằng, Đề án “Liên kết nguồn lực thông tin và khoa học công nghệ” sẽ triển khai thuận lợi, tạo hệ thống thông tin xuyên suốt giữa các đơn vị giáo dục - đào tạo, tạo cơ sở đẩy mạnh phát triển hơn nữa các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và đào tạo.

Tin: Phương Trinh
Ảnh: Thiên Di
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14570032