​Phát huy tự chủ, ươm mầm khởi nghiệp - nhiệm vụ của đại học thời hội nhập
Đó là những yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt ra cho giáo dục đại học tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực diễn ra tại Trụ sở Chính phủ cuối tháng 5/2018 vừa qua.
 
Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu trong sự phát triển của quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cách mạng công nghiệp mạnh mẽ hiện nay.
 
Một trong những nội dung được quan tâm thảo luận tại phiên họp là vấn đề tự chủ giáo dục đại học. Từ kinh nghiệm của những nền giáo dục phát triển trên thế giới, tự chủ đại học được coi là động lực quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học phát huy tối đa nội lực; linh hoạt, sáng tạo, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội.
 
Tự chủ đại học - "cú hích" để phát triển
 
Trên tinh thần này, tự chủ đại học chính là “cú hích” tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh - cơ sở để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam, từ đó từng bước tiếp cận và hội nhập tiêu chuẩn giáo dục quốc tế. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý cần có cách hiểu đúng đắn, thống nhất về tự chủ đại học, đồng thời đề xuất Bộ GD&ĐT nhanh chóng hoàn thiện các cơ chế nhằm đảm bảo tính tự chủ và bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục đại học.
 
Cùng với vấn đề tự chủ đại học, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ “ươm mầm khởi nghiệp” trong các trường đại học. Thủ tướng đề nghị cần sớm đưa vấn đề khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy một cách sâu sắc và thực tế hơn, đồng thời yêu cầu các trường đại học đặt ra mục tiêu cụ thể về khởi nghiệp trong định hướng đào tạo.
 
"Ươm mầm" khởi nghiệp - sứ mệnh của đào tạo đại học trong giai đoạn hội nhập
 
Từ Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng, chương trình hành động của Chính phủ đến hoàn chỉnh cơ chế tự chủ là một quá trình cần sự quan tâm, đóng góp của cả hệ thống chính trị, xã hội, các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, bản thân các cơ sở đào tạo phải kịp thời thích nghi với xu hướng phát triển, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong thời hội nhập. Đó là một nhiệm vụ không nhẹ nhàng; tuy nhiên, tinh thần cởi mở, sẵn sàng đổi mới để phát triển cho phép kỳ vọng vào một nền giáo dục đại học năng động, hiện đại, phát huy tiềm lực của mỗi người học để tạo thành nguồn năng lượng dồi dào cho đất nước.

Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14570837