Thay đổi avatar chào mừng 22 năm thành lập HUTECHChọn hình cá nhân

Chú ý

  • Nếu chọn hình ảnh mà không thấy hiển thị, hãy chọn lại lần thứ 2
  • Để tải hình ảnh về xin vui lòng nhấn nút "Download hình"
  • Chỉ cho phép upload file hình định dạng (jpg,png). Dung lượng hình ảnh không được phép quá 5 mb
  • Web hỗ trợ trên trình duyệt Firefox ( > 44.0.2), Google chrome ( > 48.0).