Hạng mục giải thưởng
Vòng bình chọn diễn ra từ ngày 01/03/2020 đến ngày 31/03/2020

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/1/2020: Tiếp nhận đơn đề cử của các đơn vị, đơn đề cử - tự đề cử của cá nhân. Tham gia đề cử, tự đề cử các cá nhân xuất sắc ngay tại đây
Về trước
 • Vinh danh
  trong lĩnh vực học tập
 • Thành tựu
  trong lĩnh vực
  Nghiên cứu - Sáng tạo.
 • Tiên phong
  trong Kinh doanh - Khởi nghiệp
 • Cống hiến
  trong Hoạt động Cộng đồng,phong trào của trường
 • Tỏa sáng
  trong lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật - Thể dục - Thể thao
 • Vinh danh
  trong lĩnh vực học tập
 • Thành tựu
  trong lĩnh vực
  Nghiên cứu - Sáng tạo.
 • Thành tựu
  trong lĩnh vực Nghiên cứu - Sáng tạo
 • Cống hiến
  trong Hoạt động Cộng đồng, phong trào của trường
 • Tỏa sáng
  trong lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật - Thể dục - Thể thao
Tiếp theo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)
475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5445.2222 - 2201 0077
Website: www.hutech.edu.vn