Vinh danh trong lĩnh vực học tập
Thành tựu trong lĩnh vực Nghiên cứu - Sáng tạo.
Tiên phong trong Kinh doanh - Khởi nghiệp
Cống hiến trong hoạt động phong trào của trường
Tỏa sáng trong lĩnh vực
Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục - Thể thao
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)
475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5445.2222 - 2201 0077
Website: www.hutech.edu.vn