HUTECH's NEXT GEN - GƯƠNG MẶT

Vòng sơ khảo Vòng chung kết

HUTECH's NEXT GEN - TÀI NĂNG

Vòng sơ khảo Vòng chung kết
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI HUTECH's NEXTGEN
Phòng Truyền thông
Phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại: (028) 35120. 785
Email: cuocthi@hutech.edu.vn