Hội thảo khoa học lần thứ nhất về “Ngôn ngữ & Văn hóa Đông Á 2023”

     Hội thảo lần thứ 1 về “Ngôn ngữ & Văn hóa Đông Á” năm 2023 (EALCS 2023) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Hội thảo EALCS 2023 nhằm mục đích kết nối cộng đồng nhà nghiên cứu ngôn ngữ để cùng tìm hiểu văn hóa và hòa nhập cùng bạn bè để vươn ra thế giới cũng như gìn giữ, trân quý bản sắc văn hoá dân tộc mình.
     H
ội thảo EALCS 2023 được tổ chức để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá Đông Á trong các trường Đại học. Bên cạnh đó, hội thảo EALCS 2023 tập trung thảo luận các giải pháp, ý tưởng hóa trong nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Đông Á của nhà khoa học đến từ các nước trong khu vực.

 
14607001