Ngành Công nghệ phần mềm

 

 *Giới thiệu:

Công nghệ phần mềm là ngành học dành cho những ai yêu thích trực tiếp tham gia vào công việc làm phần mềm, sáng tạo nên những sản phẩm mang tính ứng dụng cao.

Theo học ngành này, các bạn có cơ hội làm việc trực tiếp với những khách hàng là những tập đoàn, công ty lớn trong ngành công nghệ phần mềm vốn đang phát triển sôi động trên toàn thế giới.

 

*Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

                - Kỹ thuật lập trình

                - Hệ điều hành

                - Mạng máy tính

                - Bảo mật thông tin

  • Kiến thức chung của ngành

                - Công nghệ phần mềm

                - Lập trình web

                - Bảo mật thông tin

  • Kiến thức chuyên sâu

                - Kiến trúc và thiết kế phần mềm

                - Quản lý dự án phần mềm

                - Thương mại điện tử

                - Lập trình trên thiết bị di động

 

 

*Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư, Cử nhân Cao đẳng ngành Công nghệ phần mềm*Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm

 

*Cơ hội nghề nghiệp:

- Lập trình viên

- Kiểm thử phần mềm

- Kỹ sư cầu nối

- Quản lý dự án

 
0