Ngành Hệ thống thông tin

 

*Giới thiệu:

Hệ thống thông tin là sự kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông, nhằm thu thập, tạo và phân phối các dữ liệu thông tin và tri thức hữu ích trong một tổ chức cụ thể. Các tổ chức sử dụng hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau: đạt được lợi thế cạnh tranh, nắm bắt được nhiều khách hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ.

 

*Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

                - Kỹ thuật lập trình

                - Mạng máy tính

                - Hệ điều hành

  • Kiến thức chung của ngành

                - Công nghệ phần mềm

                - Phân tích hệ thống thông tin

                - Bảo mật thông tin

  • Kiến thức chuyên sâu

                - Thiết kế và lập trình web

                - Lập trình ứng dụng mạng

                - Thương mại điện tử

 

*Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư, Cử nhân Cao đẳng ngành Hệ thống thông tin*Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng lập kế hoạch

 

*Cơ hội việc làm:

- Quản trị viên Hệ thống thông tin

- Lập trình viên

- Nhân viên đào tạo và tư vấn chuyển giao công nghệ

- Nhân viên Phân tích hệ thống

0