ĐOÀN KHOA - THÔNG BÁO
Mời Sinh viên tham dự hội thảo "KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI SINH VIÊN HUTECH" Trân trọng kính mời các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đến tham dự hội thảo "Kết nối doanh nghiệp với sinh viên HUTECH" Nội dung chương trình: Chia sẻ những vấn đề giúp sinh viên có thêm kiến thức về kỹ...
Thông báo về việc tham gia chương trình "Triệu kết nối tới Trường Sa" HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BCH TP. HỒ CHÍ MINH BCH HSV TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM ___ Số: 03/TB-BTKTP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2011 THÔNG BÁO V/v tham gia...
Thông báo: 22/TB-ĐTN V/v huy động lực lượng tham dự các nội dung hoạt động trong Chương trình... ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM *** Số: 22/TB-ĐTNTP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2011 THÔNG BÁO V/v huy động lực lượng tham dự...
Thông báo: 21/TB-ĐTN V/v Tổ chức lớp cảm tình Đoàn năm học 2011 - 2012 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM *** Số:  21/TB-ĐTNTP. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2011 THÔNG BÁO “Tổ chức lớp đối tượng Đoàn và kết...
Thông báo: 20/TB-ĐTN V/v mời đoàn viên, thanh niên tham dự Vòng chung kết và trao giải cuộc thi ... ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM *** Số:  20 /TB-ĐTNTP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2011 THÔNG BÁO V/v mời đoàn viên, thanh niên tham dự...
Giải bóng đá khoa CNTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH – TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BCH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINTP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2011 THÔNG BÁO TỔ...