Chương trình Fresher dành cho SV năm 4 khoa CNTT tại Harvey Nash

Trong năm 2016, Harvey Nash xây dựng chương trình FRESHER dành riêng cho các bạn sinh viên CNTT năm cuối. Chương trình bao gồm các khóa học về kỹ năng cứng và kỹ năng mềm và sau ba tháng đào tạo các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Để đăng ký, các bạn vui lòng apply tại link http://www.harveynash.com.vn/fresher-info/ 
hoặc gửi CV về email: 
career@harveynash.vn

 

14555626