T/B: Khóa đào tạo miễn phí về Mobile, Java, .Net, Testing và Ngày hội Nghề nghiệp công ty TMA

Thông báo dành cho tất cả sinh viên khoa Công nghệ Thông tin

Nội dung cần biết: xem các file đính kèm.

 

Khoa CNTT

Đính kèm:
0