TMA Solutions tuyển dụng

TMA Solutions tuyển dụng lập trình viên, điện tử, tự động hóa.

Tuyển dụng TMA 11.07.2019

Yêu cầu:

+ Chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan.
+ Nắm vững một ngôn ngữ lập trình.
+ Tiếng Anh căn bản.
+ Đặc biệt giỏi Toán là một lợi thế.

Phúc lợi:

+ Hưởng 100% lương trong quá trình đào tạo.
+ Được đào tạo theo chương trình đặc biệt trước khi vào dự án.

 


 

14576841