TMA Solutions tuyển dụng

TMA tuyển thực tập sinh 8/2019
♦ Các vị trí:
+ Business Application (Java, ASP.NET, PHP,...).
+ Big Data, Data science, AI, Machine Learning, IoT.
+ Automation Testing.
+ Telecom Network Testing.
+ Embedded System (C/C++, Python).
♦ Quyền lợi:
+ Cơ hội ký hợp đồng part-time có lương.
+ Được hướng dẫn trực tiếp bởi Subject Matter Expert (SMP).
+ Cơ hội việc làm với các đối tác nước ngoài: Mỹ, Canada, Úc, Nhật,...
♦ Hồ sơ:
+ CV tiếng Anh.
+ Internship Application Form.
+ 1 tấm hình 3*4.
+ Giấy giới thiệu thực tập và bảng điểm mới nhất có xác nhận từ trường.
♦ Yêu cầu:
+ SV từ cuối năm 3.
+ Thời gian thực tập tới thiểu từ 3 tháng.
+ GPA >= 6.0.

14577045