BOSCH Tuyển Dụng Intern
BOSCH thông báo tuyển dụng Intern ở các lĩnh vực sau:
  • Khoa học máy tính
  • Kỹ thuật máy tính
  • Kinh tế
  • Điện, điện tử
  • Cơ khí
  • Cơ điện tử
Nộp online tại : Yen.LeHoangHai@vn.bosch.com hoặc career.RBVH@vn.bosch.com

Thông tin chi tiết, xem tại file đính kèm dưới đây
14577342