TMA Solutions tuyển thực tập sinh tháng 01/2020

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về
Địa chỉ email : intern@tma.com.vn 
Thời gian : trước ngày 
17/12/2019
Hồ sơ bao gồm :
  • CV tiếng Anh
  • 1 tấm hình 3x4
  • Giấy giới thiệu thực tập và bảng điểm mới nhất có xác nhận của trường (trường hợp sinh viên được trường gửi đến thông qua email được tính là giấy giới thiệu thực tập)
14578918