[TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN 2020] Công ty FIREAPPS TECHNOLOGY thông báo tuyển dụng
 

CÔNG VIỆC/NGÀNH NGHỀ

SỐ LƯỢNG

YÊU CẦU

ĐIỀU KIỆN 

PHP Developer

4

- Có kiến thức về  Laravel, Symfony

- Có hiểu biết với MVC Framework, ORM, RESTful, OOP, Design Pattern


 

-Sinh viên năm cuối, vừa tốt nghiệp có định hướng với Back-end (PHP)

Front-end Developer (VueJS)

4

-Có kiến thức với VueJS

Sinh viên năm cuối, vừa tốt nghiệp có định hướng với Front-end


Ứng tuyển ngay tại: http://itopenday.hutech.edu.vn/ungtuyen
 
14584374