[TIN TUYỂN DỤNG ] CÔNG TY AN CƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỰC TẬP XÂY DỰNG APP SMARTHOME

NHÂN VIÊN THỰC TẬP
XÂY DỰNG APP SMARTHOME
• Nhiệm vụ: Tham gia dự án xây dựng APP smarthome, dựa trên SDK và sample code có sẵn, theo
hướng dẫn của project leader
[TIN TUYỂN DỤNG ] CÔNG TY  AN CƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỰC TẬP XÂY DỰNG APP SMARTHOME 9
• Available Resources:
     - SDK for Android and IOS
     - Sample code for Android (Java and Kotlin)
     - Sample code for IOS (Objective-C and Swift)
• Điều kiện dự tuyển
     - Sinh viên các ngành CNTT, Cơ điện tử, Điện-Điện tử (đang thực tập hoặc đã tốt nghiệp)
     - Có kinh nghiệm làm APP
     - Sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ Java/Kotlin/Objective-C/Swift
     - Có kinh nghiệm về smarthome là một lợi thế
• Qui trình tuyển chọn:
     - Ứng viên đăng kí được cung cấp bộ thiết bị smarthome để thực hiện demo một tính năng
điều khiển trên giao diện APP do ứng viên tự tạo.
     - Project leader sẽ lựa chọn ứng viên dựa trên kết quả demo.
• Quyền lợi:
     - Lương thực tập (thỏa thuận)
     - Cơ hội việc làm chính thức sau thời gian thực tập
• Nơi làm việc:
     - 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
     - Làm việc online, họp offline hàng tuần
• Liên hệ: Tạ Trường Công - Phone: 0985288427 - Email: congacc@ancuong.com
 
14607205