GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NCKH SV 2019-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO
V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị NCKH SV năm học 2019 - 2020

1. Thời hạn nộp bài báo cho Hội nghị SV NCKH 2020 được gia hạn như sau:
- Hạn cuối Sinh viên gửi bài về Khoa/Viện: 27/04/2020 (27/03/2020)
- Hạn cuối Khoa/Viện thông báo kết quả phản biện đến Sinh viên: 09/05/2020 (29/04/2020)
2. Sinh viên thực hiện theo mẫu Phòng Khoa học công nghệ đã quy định (tệp đính kèm)
14583769