THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO NCKH
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO
V/v thay đổi thời gian nộp bài báo cho Hội nghị NCKH SV
Năm học 2019 - 2020
 
1. Thời hạn nộp bài báo cho Hội nghị SV NCKH 2020 được gia hạn như sau:
- Hạn cuối Sinh viên gửi bài về Khoa/Viện hạn chót vào lúc 17g00 ngày 24/05/2020.
*Lưu ý: Đây là lần gia hạn cuối cùng.
2. Sinh viên nộp bài tại  https://forms.gle/DioibFG5eKUanusQ9
3. Sinh viên thực hiện theo mẫu Phòng Khoa học công nghệ đã quy định (tệp đính kèm)
 
14584022