Bài giảng Hệ thống nhúng 2013 Các bạn có thể tham khảo tài liệu tiếng Việt (chưa hoàn chỉnh) tại http://www.hutech.edu.vn/khoacntt/index.php/giang-vien/tai-lieu Chúc may mắn
Bài giảng Hệ thống nhúng I Bài giảng Hệ thống nhúng (tiếng Việt)
TB: Danh sách đề tài - đồ án cơ sở / chuyên ngành / tốt nghiệp của thầy Thành Các bạn sinh viên xem file đính kèm về đề tài dành cho đồ án cơ sở / chuyên ngành và khẩn trương gửi email đăng ký cho thầy Thành.
[Cao học CNTT] Tài liệu học tập Các bạn học viên Cao học có thể tham khảo tài liệu môn học như sau: * Môn Nguyên lý Ngôn ngữ Lập trình (Programming Languages - Paradigms, Theory, and Implementation)...
Tài liệu học tập môn Java (thầy Thành) Các bạn SV có thể tham khảo tài liệu học tập môn Java tại đây gồm: 1. Bài giảng môn học 2. Bài giảng (của hãng Deitel) 3. Ví dụ, mã nguồn chương trình...
Tài liệu ôn tập tốt nghiệp Chuyên ngành CNPM Gửi các bạn chuyên ngành CNPM tài liệu ôn tập tốt nghiệp (gồm 2 phần: CNPM+QTDA). Thầy Thành
Tài liệu môn học Quản trị Dự án Phần mềm Tài liệu dành cho các bạn học môn Quản trị dự án phần mềm. Thầy Thành
[Cao học CNTT] Tài liệu ôn tập môn Cơ sở (KTLT / CTDL & CSDL) và Toán Rời Rạc Gửi các bạn ôn tập môn Cơ sở (CH) và Cơ bản (Toán Rời rạc) các tài liệu tham khảo. Một số liên kết tham khảo thêm:http://hcmshare.com/vn/diendan/forumdisplay.php?f=331#axzz2NQS7oxr6...
Giáo trình Hê thống Nhúng (tiếng Anh) Giáo trình Hê thống Nhúng (tiếng Anh)
Toán cao cấp 1 Cập nhật thông tin sau...