Giá trị và tầm nhìn

* GIÁ TRỊ

Gắn liền với tôn chỉ Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo của nhà trường, giá trị cốt lõi của Khoa Công nghệ thông tin được xác định là: Kiến thức - Kỹ năng - Hội nhập và Cống hiến.

 


Bên cạnh kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, người học được chú trọng đào tạo toàn diện, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ thông tin HUTECH liên tục cập nhật kiến thức mới về công nghệ thông tin quốc tế để có thể đi đầu nắm bắt những phát triển ứng dụng trong công tác hội nhập.

* TẦM NHÌN

Mục tiêu chiến lược đến năm 2020 của khoa là trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu trong khu vực và quốc tế cho các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến Công nghệ thông tin.

 


Hệ thống máy tính hiện đại của HUTECH là nơi tổ chức nhiều sự kiện công nghệ thông tin lớn

Chất lượng và hiệu quả đào tạo sinh viên là mục tiêu hàng đầu của khoa, là nguyên tắc định hướng cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tại HUTECH. Học tập và rèn luyện trong một môi trường sáng tạo và đổi mới, luôn cập nhật nhanh nhất về kiến thức công nghệ, kỹ thuật sẽ mang đến cho sinh viên HUTECH sự trưởng thành về nhân cách và năng lực để có thể vượt qua mọi thách thức, đối đầu với mọi thay đổi, đi đến thành công, góp phần làm phồn vinh đất nước và thúc đẩy tiến trình của nền kinh tế tri thức.

* SỨ MỆNH

  • Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có chức năng đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức và kỹ năng giao tiếp tốt, thông thạo ngoại ngữ, tinh thần làm việc tập thể cao, có năng lực chuyên môn vững vàng, đóng góp vào tiến trình hội nhập phát triển, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

  • Là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên trình độ cao; các chương trình đào tạo liên kết quốc tế có uy tín trên thế giới; cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại với các dịch vụ hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu xã hội.
0