NCKH: Call For Papers - ATVA 2013 11th International Symposium in Ha noi, 2003

Các giảng viên có thể gửi bài về hội nghị ATVA2013 ( http://www.uet.vnu.edu.vn/atva2013/ ).

Đây là một hội nghị có uy tín và có nhiều chủ đề chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

0