Nhận CC tốt nghiệp lớp 09CTH Sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp khóa Cao đẳng 2009 đến vp.khoa CNTT nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời .
Bảng xét tốt nghiệp sinh viên 09CTH Dưới đây là bảng xét tốt nghiệp dự kiến của sinh viên 09CTH, trong đó: sheet1 là sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sheet 2: sinh viên thiếu chứng chỉ điều kiện sheet 3: sinh viên thếu các học phần. Vui lòng kiểm...
Sinh viên lớp 09CTH chú ý theo dõi theo file dưới đây dể đăng ký học các môn tốt nghiệp
Dời phòng học 10CTH Lớp trưởng thông báo tới từng thành viên
Xét tốt nghiệp 08CTH Sau khi khi sinh viên đã phản hồi Lớp trưởng thông báo giùm
Mạng không dây - Cuối kỳ - Bổ sung - 08CTH -KHẨN Riêng SV : Phan Hoàng Đăng Thanh (chưa nộp học phí) - Lên Phòng Tài chính kế toán đóng học phí liền  - Phô to biên lai đóng tiền nộp Cô Nguyệt TKK hoặc cô Loan PĐT . Hạn chót : 13.10.2011 - Nếu không sẽ bị hủy điểm thi
Nghỉ học - 10CTH1,2,3,4 Truyền thông giao tiếp - ngày 27.09.2011 - Ca 1+2 Lớp trưởng thông báo tới lớp
Nghỉ học thực hành - 09CTH4,5 thực hành Lập trình trên môi trường Windows : 20.09.2011  - Ca3 +4 - PM L8-L3 Lớp trưởng thông báo tới lớp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC