Chấm đồ án do thầy Hải hướng dẫn 18/01 tại Văn Phòng Khoa (cập nhật)
Sinh viên có mặt tại khoa lúc 8h ngày thứ 5, 18/1/2018 để giảng viên chấm đồ án
14568685