TB v/v đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên 2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
THÔNG BÁO
V/v đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên 2019
 
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 của trường ĐH. Công nghệ TP.HCM sẽ được tổ chức vào ngày 19/07/2019, phiên buổi chiều dành cho sinh viên. Khoa CNTT khuyến khích tất cả sinh viên có kết quả NCKH viết bài gửi đăng vào phiên Hội nghị Sinh viên NCKH 2019.
Nội dung Hội nghị và định dạng bài báo được đính kèm trong file.
Thời gian: 
- Đăng ký tiêu đề và abstract nội dung bài báo về Khoa: 01/03/2019 (thứ 6)
- Hạn gửi bài: 30/03/2019 
- Hạn thông báo kết quả phản biện: 29/04/2019
- Hạn gửi bài hoàn chỉnh về Khoa: 13/05/2019 
- Thời gian tổ chức: 19/07/2019.
Mọi thắc mắc liên hệ VPK CNTT: (028) 3512 0791
14574223