THÔNG BÁO V/V NHẬN SÁCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO
V/v nhận sách học kì 2 năm học 2018-2019
 

Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2018 - 2019, sinh viên các Khóa sẽ bắt đầu nhập học từ ngày 18/02/2019. Để công tác phát tài liệu học tập đúng tiến độ và đạt hiệu quả, Khoa Công nghệ Thông tin HUTECH thông báo như sau:
Cán bộ lớp cùng với 4-5 bạn (ưu tiên nam) đi lấy sách về cho lớp.

 1. Đối với khóa 2017 trở về trước:
  • Thời gian: Sáng từ 7g30 – 11g00, Chiều từ 13h30 - 16h00 
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT, phòng E1-01.07 (Khu CNC Quận 9)
 2. Đối với Khóa 2018:
  • Thời gian: Sáng từ 8g00 – 11g00; Chiều từ 13h30 - 16h00 
  • Địa điểm: Phòng A05.03 (Khu A - Cơ sở Điện Biên Phủ)

*** LƯU Ý: KHOA CHỈ PHÁT SÁCH VÀO TUẦN ĐẦU TIÊN CỦA HỌC KỲ 2 TỪ THỨ 3 19/02 ĐẾN THỨ 7 23/02***

*****Sau thời gian trên, Khoa sẽ không giải quyết thêm các trường hợp lớp chưa nhận sách*****
----------------------
Ban cán sự thông báo lịch phát tài liệu học tập cụ thể đến sinh viên và cử đại diện nhận sách theo địa điểm đã thông báo.
Đề nghị tất cả các lớp phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa CNTT: 028.3512.0791
Trân trọng./.

14574449