Thông báo thời gian & địa điểm chấm điểm Đồ án tổng hợp ngành HK2 năm học 2018-2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO
Thời gian và địa điểm chấm điểm ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HK 2 năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện ĐỒ ÁN TỔNG HỢP. Nay Khoa CNTT thông báo chấm ĐỒ ÁN TỔNG HỢP như sau:
1. SINH VIÊN CHUẨN BỊ
  • Slide trình bày đề tài ngắn gọn, trình bày trong khoảng 10 tới 15 phút
  • Máy tính để chạy demo chương trình
  • Hình thức chấm: Báo cáo & vấn đáp với Giảng viên hướng dẫn và 02 giảng viên khác.
​2. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM CHẤM ĐỒ ÁN  
  • Sinh viên xem danh sách đính kèm và chủ động liên hệ với Giảng viên

  • Sinh viên đi đúng thời gian (Sáng bắt đầu lúc 06h45, Chiều bắt đầu lúc 12h30)
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa CNTT (Điện thoại: 028.3512.0791).
 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 
14576872