Thứ tự chấm đồ án của sinh viên do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn
Các bạn sinh viên làm đồ án tổng hợp do Thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn, ngày chấm 18/07/2019, tại phòng B-09.09.
Ca 1: sinh viên lớp 15DTH05, 15DTH06
Ca 2: sinh viên lớp 15DTH07, 15DTH09
Ca 3: sinh viên lớp 15DTH11, 15DTH12
Ca 4: sinh viên lớp 15DTH13, 15DTH14.
Lưu ý: các bạn làm cùng đề tài nhưng khác lớp sẽ lấy ca chấm sớm hơn.
14576909