Thông báo những lớp sẽ mở vào buổi tối trong hk2 - 2019-2020
Sinh viên coi file đính kèm.
Ngoài những môn trên, SV có nhu cầu mở thêm môn liên hệ gấp VPK 028.35120791 để đăng ký.
Những lớp có số lượng sinh viên đăng ký đủ sẽ được mở.
14578757