Thông báo v/v về việc bồ sung hồ sơ trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 08,09,10/2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019
 
THÔNG BÁO 
V/v Bổ sung hồ sơ thiếu trước khi nhận bằng tốt nghiệp
đợt xét tháng 08,09,10/2019

          Căn cứ theo thông tin từ Phòng Đào tạo - Khảo thí, hiện tại có rất nhiều sinh viên đợt xét tháng 08-09-10/2019 vẫn chưa nộp bổ sung hồ sơ thiếu theo quy định.
         Để việc nhận bằng tốt nghiệp được diễn ra nhanh chóng và tiện lợi nhất. Nay Khoa nhắc nhở các sinh viên được xét tốt nghiệp vào những đợt trên lưu ý thực hiện các bước như sau:
           B1: Truy cập link tra cứu hồ sơ => Kiểm tra ô "Hồ sơ thiếu" xem mình còn thiếu hồ sơ không?
Link: http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-hs-tot-nghiep.html
           B2: Bổ sung hồ sơ theo quy định tại phòng Đào tạo - Khảo thí trước ngày 04/12/2019
 Lưu ý:
          Thông tin này dành cho sinh viên đã được xét tốt nghiệp và chưa nộp hồ sơ bổ sung sau đó. Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ bổ sung sau thi xét tốt nghiệp thì không cần nộp nữa.
           Sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng tinh thần của thông báo để việc nhận bằng sau khi làm lễ được diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp.
           Chi tiết vui lòng liên hệ: P.ĐT-KT (028.3512.0782)

 
VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
14580293