Lịch chấm đồ án cơ sở/chuyên ngành của Thầy Nguyễn Hà Giang

Sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành/ cơ sở do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn tham gia báo cáo đồ án với nội dung sau:
Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 12 năm 2019 (thứ 5)
Địa điểm: Phòng A-07.02 (cơ sở Điện Biên Phủ)
Nội dung chuẩn bị: Mỗi nhóm chuẩn bị sẵn slide báo cáo ngắn gọn trình bày:

  • Giới thiệu đề tài 
  • Công nghệ công cụ sử dụng
  • Sơ đồ chức năng của ứng dụng
  • Demo sản phẩm

Lưu ý: Sinh viên đến sớm trước 10 phút để phân lịch thứ tự và chuẩn bị bài báo cáo. 
Thời gian báo cáo mỗi đề tài không quá 10 phút.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với GVHD.

 
14580706