TB V/v triển khai thực hiện ĐATH, ĐACN học kỳ 2 năm học 2019-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành
học kỳ 2 năm học 2019-2020
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020. Căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành. Nay Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian thực hiện:
 • Đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/02/2020
  • Tra cứu thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) tại:
 • Liên hệ GVHD để chọn đề tài
 • Thực hiện đăng ký onilne: https://ithutech.github.io/doan/
 • Và nộp phiếu đăng ký trực tiếp tại: Văn phòng Khoa A-02.24
 • Khuyến khích Sinh viên nên tranh thủ gặp GVHD sớm trước tết âm lịch để chủ động tranh thủ làm sớm.
 • Thời gian thực hiện đồ án đến hết ngày:  06/06/2020
 • Thời gian nộp báo cáo và poster đề tài (khổ A3 ngang file pdf): Từ 08/06 – 12/06/2020 (từ 07h30-19h30)
 • Thời gian báo cáo trước hội đồng: Từ 20/06-27/06/2020
 • Nộp quyển báo cáo trực tiếp tại: Văn phòng Khoa A-02.24 - 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh
 • Lưu ý: Chỉ có Đồ án tổng hợp thực hiện file poster
 • ​Link nộp báo cáo: https://forms.gle/5Wz6wFGvSK3jMLht8
  (Thời gian mở link: 00:00 08/06 - 00:00 13/06)
2. Giảng viên hướng dẫn
 • GVHD Đồ án chuyên ngành là GVHD Đồ án cơ sở.
 • GVHD Đồ án tổng hợp ngành là GVHD Đồ án chuyên ngành.
 • Tuy nhiên đã có thay đổi một số GVHD do thầy cô chuyển công tác hoặc tạm ngưng công tác.
3. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình thực tập tốt nghiệp
Các mẫu biểu thực hiện Đồ án: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa CNTT (Điện thoại: 028.3512.0791)./. 
14581062