Thông báo thay đổi thời gian nộp đơn đăng ký đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp
[THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP]
Vì một số lý do khách quan nay Văn phòng khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên đang thực hiện đồ án sẽ nộp đơn đăng ký đồ án cơ sở/chuyên ngành/tổng hợp bằng file giấy tại văn phòng khoa Công nghệ thông tin đến hết 11:00 22/02/2020
tuy nhiên sinh viên phải nộp online tại website https://ithutech.github.io/doan trước 11:00 22/02/2020 sau khi đã thông qua ý kiến của giảng viên hướng dẫn.

Sau thời gian trên thông báo Văn phòng khoa sẽ không tiếp nhận đơn đăng ký đồ án và sinh viên cần lưu ý thông tin với nhau để thực hiện tốt nội dung thông báo trên.

Mọi chi tiết sinh viên liên hệ
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
Cơ sở A: Phòng A02.24 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh
Cơ sở E: Phòng E1.01.07 KCNC Quận 9
(028) 35120 791
facebook.com/ithutech
14583351