[KIỂM TRA ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020]
[KIỂM TRA ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020]
Sinh viên truy cập trang cá nhân để kiểm tra điểm rèn luyện đã được BCS Lớp mình đánh gía chưa? Nếu ban cán sự chưa đánh giá thì vui lòng phản hồi với ban cán sự lớp để đánh giá đầy đủ cho mình. Thời gian kiểm tra từ 12/02-14/02 để đảm bảo điểm rèn luyện của sinh viên được đánh giá đầy đủ. 
Mọi chi tiết nếu sinh viên có thắc mắc hoặc phản hồi các trường hợp BCS lớp chưa được hiện sau 14/02 vui lòng liên hệ văn phòng khoa CNTT (028) 35120 791 hoặc inbox fanpage khoa CNTT facebook.com/ithutech
14583352