Nhóm thực hiện đồ án do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn
[THÔNG BÁO]
Những sinh viên có GVHD là Nguyễn Hà Giang vui lòng cập nhật thông tin GVHD mới trên website đồ án môn học tại
http://bit.ly/2txhsEm

Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
(028) 35120 791
hutech.edu.vn/khoacntt
facebook.com/ithutech
14583409