PHẢN HỒI THÔNG TIN ĐỒ ÁN
Nhằm hỗ trợ sinh viên phản hồi thông tin về các tài khoản sinh viên khi nộp đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp bị quên mật khẩu hoặc chưa được phân công GVHD do sinh viên mới đăng ký làm lại đồ án cơ sở lần đầu. Khoa Công nghệ thông tin thông tin đến sinh viên đang thực hiện đồ án vui lòng thông tin qua form: https://forms.gle/yFG4iAk8NeqW5VtF9
Sinh viên lưu ý hiện tại đang là thời điểm lịch học được dời lại một thời gian tuy nhiên việc thực hiện đồ án vẫn diễn ra theo tiến độ đã thông báo vì thế sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện đảm bảo tiến độ đồ án.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
(028) 315120 791
khoa.cntt@hutech.edu.vn
facebook.com/ithutech

 
14583426